Keien Voor Steenkorven  thumbnail

Keien Voor Steenkorven

Published Apr 26, 23
4 min read

Steenkorven Vullen

In het charter werden ze vertaald in tien engagementen (thuisverpleging noorderkempen). Lokale besturen werden op de trefdag uitgenodigd zich te engageren om deze principes in de praktijk te brengen en het charter te ondertekenen en bekend te maken bij bevolking, medewerkers en mandatarissen. Eind mei stuurde de VVSG een brief aan alle Vlaamse OCMW-voorzitters en burgemeesters met dezelfde uitnodiging.

Steenkorven Thienpont

Linkebeek 79, 9400 Denderwindeke, Ninove
+ 32 475/87 23 37
Click here to learn more

Deze belofte heeft betrekking op het garanderen van een aantal minimale normen in de diensten hulpverlening. Ze kan bij de (zwakkere) burger vertrouwen genereren en de drempel voor de sociale hulpverlening verlagen. Ze zal het bestuur echter ook uitdagen en concrete acties in gang zetten die de toegang tot dienst- en hulpverlening verbeteren. thuisverpleging noorderkempen.Medewerkers – en via hen ook het bestuur – krijgen de gelegenheid processen toe te lichten, uit te leggen waarom bepaalde zaken niet sneller kunnen, privacygaranties te geven, de budgettaire restricties te verduidelijken die bepaalde vormen van dienstverlening onmogelijk maken en de behoeften en de bekommernissen van de burgers beter te leren kennen (thuisverpleging noorderkempen).

Het loopt fout wanneer besturen het charter ondertekenen zonder dat dit tot concrete wijzigingen in de toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening leidt. Dat creëert bij de burger immers verwachtingen die niet ingelost worden - thuisverpleging noorderkempen. Dat veroorzaakt niet alleen frustratie maar zelfs hogere ontevredenheid, hogere onbetrouwbaarheid en dus ook een lagere toegankelijkheid van de dienst- en De praktijk Tussen januari en maart 2010 ging de VVSG in twee gemeenten met de toegankelijkheidsscan aan de slag.

In Gent werd een deel van de scan toegepast op de welzijnsbureaus Nieuw Gent en Brugse Poort. Na afloop van het proces peilden we via een anonieme én een open evaluatie naar de bevindingen van de deelnemers. Hieronder vindt u een greep uit de reacties - thuisverpleging noorderkempen. ‘Ik dacht vooraf dat we al supertoegankelijk waren, maar nu besef ik toch dat er nog een heel aantal blinde vlekken zijn.

Prijs Steenkorven Schutting

Daarom werd in het charter zelf ook een passage opgenomen die een belofte tot concretisering van het charter inhoudt: ‘Minstens één maal om de zes jaar beslisten de gemeente- en OCMWraad over maatregelen om dit charter in Het bewaken van de integrale toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening is meestal niemands verantwoordelijkheid op lokaal niveau, noch op ambtelijk, noch op politiek vlak - thuisverpleging noorderkempen.

de praktijk waar te maken. Wij houden u op de hoogte van de stappen die wij zetten om de toegankelijkheid van de dienstverlening te verbeteren.’ Concrete verbeteracties met de toegankelijkheidsscan De toegankelijkheidsscan is een zelfevaluatie-instrument waarmee het lokale bestuur de toegankelijkheid van zijn diensten hulpverlening van dichterbij kan bekijken. Het is een vragenlijst van zeventien pagina’s die u in een drietal halve dagen met een aantal medewerkers rond de tafel overloopt. thuisverpleging noorderkempen.van een analytisch en synthetiserend instrument zoals de toegankelijkheidsscan. Door de analyse lokaal op te zetten en er medewerkers en mandatarissen bij te betrekken, wordt meteen ook het draagvlak gecreëerd om er verbeteracties aan te verbinden. Peter Sels is VVSG-stafmedewerker lokaal sociaal beleid De tekst van het charter en de scan vindt u op www.

Ze slagen er nog lang niet altijd in hun brede waaier aan dienstverlening te vertalen in een positief imago, namelijk dat ze er zijn voor iedereen. Bart Van Moerkerke ‘Naar een nieuw imago voor het OCMW’, onder die titel organiseerden de VVSG en de vereniging voor overheidscommunicatie Kortom onlangs een studiedag (thuisverpleging noorderkempen).

Lokaal bracht Steven Wellens rond de tafel met Kathleen Beirnaert en Jos Joostens, communicatieambtenaren van de OCMW’s van Lokeren en Mechelen - thuisverpleging noorderkempen. Kunt u het imagoprobleem van het OCMW verduidelijken? Steven Wellens: ‘Er is een grote kloof tussen de identiteit van het OCMW – wie zijn we – en zijn imago – hoe komen we over.

Steenkorven SmalMaar we stellen vast, vooral in de gesprekken met ouderen, dat het aanbod van het OCMW teruggebracht wordt tot de extreem probleemgerichte zaken. Wie bij het OCMW aanklopt, zit diep in de problemen en is niet langer financieel onafhankelijk. In Roeselare drukten ouderen het heel plastisch uit: “Naar het OCMW gaan, is aanschuiven aan den dis.” Den dis is de tafel, waar je aanschuift als je niets meer hebt en hoopt dat men je iets toestopt.

Latest Posts

Wat Kost Het Om Een Huis Te Bouwen

Published May 10, 24
3 min read

Modern Huis Laten Bouwen -

Published May 06, 24
5 min read